602-570-571 biuro@mikodruk.pl

Przygotowania wstępne

Pliki do naświetlania należy przygotować w postaci kompozytowych plików PDF z zawartą w nich informacją o wymiarach strony i spadach .

Wskazany profil kolorów – ISO. Przyjmujemy również pliki w formacie  PS, PRN, EPS, TIFF.

Wszystkie elementy spadowe na stronie powinny wychodzić min. 3 mm poza linie cięcia (format netto) ze wszystkich 4 stron.

Tekst czarny drukujemy z jednego koloru 100%K

Używanie kolorów dodatkowych (spot), np. standardu Pantone powinno być wyraźnie zaznaczone w zleceniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób rozbarwienia kolorów dodatkowych do standardu CMYK, konwersję kolorów RGB do CMYK oraz za umieszczenie w pracy bitmap w zbyt małej rozdzielczości.

W przypadku dostarczenia plików otwartych (np. z programów takich jak: CorelDraw, Illustrator, InDesign) należy skontaktować się z naszym Działem DTP w celu ustalenia sposobu oraz kosztów przygotowania pracy do druku.
UWAGA! Grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych.

Przygotowanie druku

Poniżej znajdują się wskazówki do przygotowania plików do druku. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt. Świadczymy też usługi przygotowania plików do druku.

Przygotowanie i przekazanie plików:

 • Należy przesłać dwa pliki w formacie PDF; w jednym pliku powinna znaleźć się okładka, a zawartość drugiego powinien stanowić tekst książki (środek).
 • Plik powinien zawierać wszystkie strony, kolejno ponumerowane, włączając w to wakaty. Orientacja stron powinna być jednakowa w całym pliku.
 • Wszystkie wykorzystane w publikacji czcionki powinny być załączone do pliku PDF. Niespełnienie tego wymagania może spowodować nieprawidłową interpretację pliku przez maszynę drukującą (RIP maszyny drukującej) i użycie przez nią niewłaściwych czcionek (niezastosowanych w dokumencie).
 • Wymagana wielkość spadów to 5 mm.
 • W przypadku oprawy szytej liczba stron powinna być podzielna przez 4 (prosimy o wstawienie wakatu/ów, jeśli to konieczne).
 • Prosimy upewnić się, że kolumna tekstowa jest na wszystkich stronach w jednakowym położeniu – w taki sposób, aby umożliwić automatyczne dopasowanie kolejnych stron do siebie.
 • Plik środka powinien być przygotowany w rozdzielczości 600 dpi (dla druku kolorowego 300 dpi), bez znaczników drukarskich.
 • Plik okładki powinien być przygotowany w rozdzielczości 300 dpi, może zawierać znaczniki drukarskie.
 • W przypadku druku kolorowego pliki powinny być przygotowane jako kompozyt w rozbarwieniu CMYK, dla prac/druków czarno-białych najlepsza jest skala szarości. Zastosowanie innych przestrzeni barwnych (RGB, Lab), może spowodować niezamierzone rastrowanie tekstów na wydruku.
 • Pliki mogą być przesłane drogą elektroniczną (np. przez e-mail). Zalecamy wgranie plików na nasz serwer FTP. Dane do zalogowania się na Serwer FTP dostępne są dla zarejestrowanych klientów, po zalogowaniu, pod adresem ftp://mikodruk.nazwa.pl/. Istotne jest, by wszystkie pliki były odpowiednio nazwane, utrzymując spójność z nazwami użytymi w całej komunikacji z działem handlowym i przesłaną dokumentacją.

UWAGA

 • W przypadku nie zdefiniowania wielkości marginesów lub różnicy pomiędzy realnym formatem stron w plikach, a formatem podanym w zamówieniu (niezgodności formatów) – wyśrodkujemy kolumnę tekstową
 • Gdy w ramach jednego pliku występują różne formaty stron – wyśrodkujemy marginesy do formatu podanego w zamówieniu
 • W przypadku braku spadów 5 mm, drukujemy plik w takiej postaci, jaką otrzymaliśmy (bez spadów)
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie w przygotowanym pliku opcji nadruku (overprint).